Νίκος Χατζής& συνεργάτες

Το γραφείο μας παρέχει νομική υποστήριξη με γνώμονα πάντοτε την πολυετή εμπειρία αλλά και τη νομική κατάρτιση τόσον σε γενικά όσον και σε εξειδικευμένα νομικά ζητήματα, Θέτοντας ως βασικές μας αρχές τον επαγγελματισμό, την συνέπεια και αξιοπιστία είμαστε εδώ προκειμένου να εξεύρουμε αποτελεσματικές λύσεις στο εκάστοτε πρόβλημα του εντολέα μας.

Νίκος Χατζής& συνεργάτες

Το γραφείο μας παρέχει νομική υποστήριξη με γνώμονα πάντοτε την πολυετή εμπειρία αλλά και τη νομική κατάρτιση τόσον σε γενικά όσον και σε εξειδικευμένα νομικά ζητήματα, Θέτοντας ως βασικές μας αρχές τον επαγγελματισμό, την συνέπεια και αξιοπιστία είμαστε εδώ προκειμένου να εξεύρουμε αποτελεσματικές λύσεις στο εκάστοτε πρόβλημα του εντολέα μας.

Νίκος Χατζής& συνεργάτες

Το γραφείο μας παρέχει νομική υποστήριξη με γνώμονα πάντοτε την πολυετή εμπειρία αλλά και τη νομική κατάρτιση τόσον σε γενικά όσον και σε εξειδικευμένα νομικά ζητήματα, Θέτοντας ως βασικές μας αρχές τον επαγγελματισμό, την συνέπεια και αξιοπιστία είμαστε εδώ προκειμένου να εξεύρουμε αποτελεσματικές λύσεις στο εκάστοτε πρόβλημα του εντολέα μας.

Τίτλοςυπότιτλος

Το γραφείο μας παρέχει νομική υποστήριξη με γνώμονα πάντοτε την πολυετή εμπειρία αλλά και τη νομική κατάρτιση τόσον σε γενικά όσον και σε εξειδικευμένα νομικά ζητήματα, Θέτοντας ως βασικές μας αρχές τον επαγγελματισμό, την συνέπεια και αξιοπιστία είμαστε εδώ προκειμένου να εξεύρουμε αποτελεσματικές λύσεις στο εκάστοτε πρόβλημα του εντολέα μας.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  • Παραβάσεις Αγορανομικών/ Υγειονομικών Διατάξεων • Εργατικά/Αυτοκινητικά ατυχήματα •...

 • ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  • Διαχείριση ακινήτων (αγοραπωλησίες ακινήτων, μεταβιβάσεις, μισθώσεις, έλεγχος συμβολαίων,...

 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  • Προσφυγές/Αγωγές παντός είδους /Αιτήσεις ακυρώσεως • Προσφυγές δημοσίων...

Read more

ΝΕΑ

 • Δείγμα κειμένου

  Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες...

ΧΑΤΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Read more